Regulamin

1. Ogólne warunki zamówienia

1.1. ADAMELL SP. Z O. O. niniejszym ustala dla Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych Regulamin – dotyczy on całej oferty serwisu uwidocznionego pod adresem www.adamell.pl.

1.2. Użyte w niniejszych warunkach sformułowanie Adamell lub Operator, każdorazowo oznacza właściciela oraz administratora serwisu www.adamell.pl
– ADAMELL SP. Z O. O.

1.3. Adamell realizuje dostawę przesyłek na terenie całej Polski oraz UE.

1.4. Adamell realizuje dostawę zestawów prezentowych oraz misiów z róż w eleganckim opakowaniu na terenie Polski oraz UE. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczta Polska.

1.5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.adamell.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;

1.6. Ceny prezentowane na stronie Adamell są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia poprzez stronę Adamell.

1.8. Zamówienia dokonywane przez Internet są obowiązujące. Zamówienia dokonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość – inne niż internet są wiążące.

1.9. Zmiany zamówienia mogą być dokonywane telefonicznie, nie później niż za trzy godziny przed początkiem terminu doręczenia przesyłki do Odbiorcy. Adamell nie wyłącza możliwości zmiany zamówienia w terminie krótszym, zastrzega jednak sobie w tym przypadku prawo do odmowy zmiany zamówienia.

1.10. Adamell nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Nadawcę błędnych danych lub braku płatności za złożone zamówienie.

1.11. Adamell realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.

1.12. Przy wyborze przez Nadawcę przesyłki i form płatności opisanych w punktach: 3 i 4 niniejszego Regulaminu realizacja przesyłki dokonywana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym przez Adamell.

1.13. Dopuszcza się realizację przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty na koncie operatora po uprzednim przesłaniu do BOK operatora przez Nadawcę potwierdzenia dokonania wpłaty. W opisywanym przypadku operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji przesyłki bez podania przyczyn.

1.14. Walutą zamówienia są złote polskie (zł). W walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.

1.15. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na podany przez Nadawcę adres e-mail lub potwierdzone jest przez pracownika Biura Obsługi Klienta telefonicznie na wskazany przez Nadawcę numer kontaktowy.

1.16. Jeżeli w wyznaczonym przez Nadawcę czasie doręczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem, kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce, adresie kwiaciarni realizującej zamówienie oraz o danych kontaktowych Adamell lub o danych firmy kurierskiej realizującej przesyłkę. W przypadku podania przez Nadawcę numeru kontaktowego do Odbiorcy przesyłki kurier będzie kontaktował się z Odbiorcą przesyłki telefonicznie.

1.17. W przypadku zamówień z alkoholem Kurier wręczający przesyłkę ma prawo wylegitymować osobę obierającą przesyłkę w celu sprawdzenia czy jest to osoba pełnoletnia. Ponadto kurier nie wyda odbiorcy przesyłki, w przypadku, gdy odbiorca nie zgodzi się na wylegitymowanie lub gdy stwierdzi, że odbiorca jest osobą niepełnoletnią lub/i w stanie nietrzeźwym.

1.18. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki zawierającej alkohol przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia na alkohol jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

1.19. Klienci naszego sklepu, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.

1.20. Sklep internetowy www.adamell.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sklep zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

2. Składanie zamówień

2.1 Zamówienia składane są poprzez stronę internetową, (korzystając z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych), telefonicznie lub drogą e-mail. Do składania zamówień drogą elektroniczną Klient potrzebuje dostępu do internetu.

2.2 Klient może składać zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Adamell 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jedynie zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-20:00.

2.3 W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać produkty, które chce nabyć oraz określić ich ilość poprzez dodanie do „Koszyka". W dalszym kroku Klient określa adres dostawy. Na koniec Klient dokonuje wyboru metody płatności.

2.4 Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pól oznaczonych *. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.

2.5 Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz" Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności za pośrednictwem sieci internet. Po złożeniu zamówienia możliwość taka istnieje za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

2.6 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.

3. Czas realizacji zamówień

3.1. Dostawa przez Adamell.

3.1.1 Realizacja zamówień na dostawą prezentów odbywa się w następujących terminach:
Dostawa przesyłki w następnym dniu od składania zamówienia - wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 11:00.
Dostawa przesyłki na sobotę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 11:00 w piątek.
Dostawa przesyłki na niedzielę - nie dostępna.
Weryfikacja możliwości dostawy następuje po sprawdzeniu kodu pocztowego Odbiorcy.

3.1.2. Realizacja dostawy przesyłek do Odbiorców odbywa się w godzinach: Od godziny 9.00 do godziny 18:00 od poniedziałku do soboty.

3.1.3. W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku realizacja dostawy przesyłek do Odbiorców odbywa się w godzinach od 9:00 do 15:00 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego.

3.1.4. Przesyłki dostarczane są w terminie 1-2 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.

3.2. Dostawa przesyłek odbywa się przez firmę kurierską InPost i paczkomaty InPost.

3.2.1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski oraz UE w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę każdorazowo w godzinach od 9:00 do 18:00.

3.2.2. W wybranym dniu dostawy kurier podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem w pierwszym dniu roboczym, kolejna próba doręczenia odbywa się trzeciego dnia roboczego.

3.2.3. Aby zamówienie dotarło do Odbiorcy w wybranym przez Państwa dniu musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 12.00 dwa dni przed wysyłką.

3.2.4 Przed odebraniem przesyłki od kuriera DPD lub Poczta Polska należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy dostarczone produkty nie uległy uszkodzeniu. W innym wypadku należy podpisać protokół odbioru i rozpakować przesyłkę w obecności kuriera sprawdzając jej zawartość. Kurier ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona.

3.2.5 W przypadku, uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje kurier, a w przypadku braku takiego druku na czystej kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje:
- czas i miejsce dostawy,
- co zostało zniszczone i w jakiej ilości,
- określenie zabezpieczenia paczki (jak została zabezpieczona),
- wyraźny podpis doręczającego kuriera.

3.2.6 W przypadku uszkodzenia przesyłki wewnątrz Klient ma prawo odmówić przyjęcia paczki.

3.2.7 Podpisane protokołu przyjęcia przesyłki i nie zgłoszenie dostarczającemu kurierowi faktu uszkodzenia towaru oznacza akceptację prawidłowego jego dostarczenia oraz jest równoznaczne z rezygnacją z reklamacji na uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe w trakcie transportu. W uzasadnionych przypadkach przyjmuje się możliwość zgłaszania reklamacji na okoliczność uszkodzenia zawartości przesyłki do 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48226022718, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@adamell.pl.

4. Formy płatności

4.1. Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:
Płatność kartą kredytową on-line.
Płatność w systemie PayPal.
Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem systemu T-Pay.

5. Zwrot towaru przez konsumenta

5.1. ADAMELL SP. Z O. O. nie przyjmuje zwrot jeśli dostarczony towar był uszkodzony.

5.2. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep objęte są gwarancją producenta.

5.3. ADAMELL SP. Z O. O. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5.4. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pracownika sklepu internetowego.

5.5. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 4, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta firmy ADAMELL SP. Z O. O.

6.1.1. Telefonicznie pod numerem: +48226022718.

6.1.2. E-mailem na adres: kontakt@adamell.pl

6.1.3. Pisemnie na adres siedziby ADAMELL SP. Z O. O., Jana Pawła II 37A 05-500 Piaseczno (NIP 1231448617)

6.2. Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki dla indywidualnego Odbiorcy przez Adamell rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

6.4. Pozostałe uwagi dotyczące realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

6.5. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki rozpatrywane są w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę.

7. Postanowienia końcowe

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego;

7.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2018 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.

7.3 Niniejszy regulamin uwidoczniony jest w całości na stronie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel